Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 86/2016 vp Täysistunto Tiistai 20.9.2016 klo 12.01—20.58

Täysistunto alkoi klo 12.01. Täysistunto päättyi klo 20.58. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (12.01—15.00 ja 20.00—20.58), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.00—17.30) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.30—20.00) 

Täysistunnon alussa ilmoitettiin, että Vietnamin parlamentin puhemies Phung Quoc Hien oli saapunut seurueineen seuraamaan täysistuntoa. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-73384Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 15.9.2016 antanut hallituksen esitykset HE 131-156/2016 vp, joista HE 132, 134-140, 143, 145-154 ja 156/2016 vp otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Valtiovarainvaliokunta on 16.9.2016 valinnut varapuheenjohtajakseen edustaja Ville Vähämäen. 

3.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi edustaja Teuvo Hakkaraisen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Hallituksen esitysHE 134/2016 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta

Hallituksen esitysHE 147/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain, Koulutusrahastosta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Hallituksen esitysHE 156/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 106/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2016 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 106/2016 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 106/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 125/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

26.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.9.2016 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.58.