Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00—21.03
Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 12.06. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 21.03. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (10.00—12.06), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.56—21.03). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281871
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 36 Valtionvelan korot
Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys Suomi-radasta (Lulu Ranne ps)
Suullinen kysymys
SKT 80/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamisesta (Ritva Elomaa ps)
Suullinen kysymys
SKT 81/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys varuskuntien sisäilmaongelmista (Pauli Kiuru kok)
Suullinen kysymys
SKT 82/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lapsiperheiden tukemisesta (Jaana Pelkonen kok)
Suullinen kysymys
SKT 83/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Puolustusvoimien panssarivaunuhankinnoista (Peter Östman kd)
Suullinen kysymys
SKT 84/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta (Kimmo Kiljunen sd)
Suullinen kysymys
SKT 85/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kotimaisen kulutuksen edistämisestä (Eeva Kalli kesk)
Suullinen kysymys
SKT 86/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys susien liikkumisesta asuinalueilla (Jari Koskela ps)
Suullinen kysymys
SKT 87/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupapäätöksestä (Janne Sankelo kok)
Suullinen kysymys
SKT 88/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallitusohjelman talouspoliittisen linjauksen noudattamisesta (Wille Rydman kok)
Suullinen kysymys
SKT 89/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys keinoista lisätä kansalaisten liikkumista (Marko Asell sd)
Suullinen kysymys
SKT 90/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys eläinten hyvinvoinnin edistämisestä (Mai Kivelä vas)
Suullinen kysymys
SKT 91/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lyijyhaulien kieltämisestä (Jari Ronkainen ps)
Suullinen kysymys
SKT 92/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ministereiden suhtautumisesta huumeidenkäytön rangaistavuuteen (Kalle Jokinen kok)
Suullinen kysymys
SKT 93/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys eduskuntaryhmien välisestä yhteistyöstä (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 94/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lähisuhdeväkivallan torjumisesta (Jenni Pitko vihr)
Suullinen kysymys
SKT 95/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ympäristölle haitallisista yritystuista (Ville Kaunisto kok)
Suullinen kysymys
SKT 96/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys rajat ylittävästä rikollisuudesta (Olli Immonen ps)
Suullinen kysymys
SKT 97/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kotimaisesta sianlihan tuotannosta (Sari Essayah kd)
Suullinen kysymys
SKT 98/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys saariston toimintaedellytysten parantamisesta (Sandra Bergqvist r)
Suullinen kysymys
SKT 99/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys valtion talousarvioon tehdyistä muutosehdotuksista (Pekka Aittakumpu kesk)
Suullinen kysymys
SKT 100/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys nuorten mielenterveyspalveluiden parantamisesta (Pihla Keto-Huovinen kok)
Suullinen kysymys
SKT 101/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys pikavippiyhtiöiden toiminnasta (Hussein al-Taee sd)
Suullinen kysymys
SKT 102/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys pääministeri Marinin kannanotosta (Petteri Orpo kok)
Suullinen kysymys
SKT 103/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys joulupukin toimivaltuuksista (Ville Tavio ps)
Suullinen kysymys
SKT 104/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
4
Ilmoituksia
4.1
Muut ilmoitukset
Mari Rantanen ja 9 muuta edustajaa ovat 19.12.2019 jättäneet perustuslakivaliokunnalle osoitetun perustuslain 115 §:n mukaisen muistutuksen ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta (M 4/2019 vp). 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 20.12.2019 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.03. 
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 23.06