Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 86/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 3.6.2020 klo 16.50—17.52

Täysistunto alkoi klo 16.50. Täysistunto päättyi klo 17.52. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.50—17.52). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-305753Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 22/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 19/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 

3.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Muu asiaM 23/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 20/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 

4.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 4.6.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.52.