Viimeksi julkaistu 30.6.2021 13.40

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 86/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 30.6.2021 klo 10.00—12.40

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto päättyi klo 12.40. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (10.00—12.40). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-384219Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 29.6.2021 antanut hallituksen esityksen HE 109/2021 vp. 

2.2.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-384160
Tasavallan presidentin avoin kirje 29.6.2021
Liite 2.2A

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. 

2.3.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Andersson ja Sarkkinen) VN 4/2021 vp. 

3.  Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valiokunnan oma asiaO 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan omasta asiastaan O 4/2021 vp laatimaan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

4.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 12/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

5.  Kansliatoimikunnan lausunto virkasuhteen irtisanomisesta

Muu asiaM 9/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti irtisanoa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkasuhteen eduskunnan virkamieslain 28 §:ssä tarkoitetusta virkamiehestä johtuvasta erityisen painavasta syystä tänään alkavin irtisanomisajoin. Asian käsittely päättyi. 

6.  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.7.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 1.7.2021 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 12.40.