Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
87
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44
Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto keskeytettiin klo 13.08. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 21.44. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (10.01—12.01 ja 16.00—18.01), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.01—13.08 ja 18.01—20.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (20.01—21.44). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-206366
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
ulkoministeri
Timo
Soini
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sisäministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Anne-Mari
Virolainen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys vanhuspalveluista (Satu Taavitsainen sd)
Suullinen kysymys
SKT 134/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys liikenneinfran rahoituksesta (Jani Mäkelä ps)
Suullinen kysymys
SKT 135/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys aseviennistä (Krista Mikkonen vihr)
Suullinen kysymys
SKT 136/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys osakesäästötilistä (Paavo Arhinmäki vas)
Suullinen kysymys
SKT 137/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lähiopetuksesta ammatillisessa koulutuksessa (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
SKT 138/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys päiväkotien henkilöstömitoituksesta (Antero Laukkanen kd)
Suullinen kysymys
SKT 139/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys varhaiskasvatuslain täydentämisestä (Hanna-Leena Mattila kesk)
Suullinen kysymys
SKT 140/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ulkoministerin toiminnasta suhteessa Suomen ulkopoliittiseen linjaan (Sofia Vikman kok)
Suullinen kysymys
SKT 141/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys asunnottomuudesta (Matti Torvinen sin)
Suullinen kysymys
SKT 142/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 21.9.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.44. 
Viimeksi julkaistu 5.10.2018 9.33