Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.56

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 87/2018 vp Täysistunto Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44

Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto keskeytettiin klo 13.08. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 21.44. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (10.01—12.01 ja 16.00—18.01), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.01—13.08 ja 18.01—20.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (20.01—21.44). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-206366Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ulkoministeri Timo Soini puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sisäministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

3.1.  Suullinen kysymys vanhuspalveluista (Satu Taavitsainen sd)

Suullinen kysymysSKT 134/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys liikenneinfran rahoituksesta (Jani Mäkelä ps)

Suullinen kysymysSKT 135/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys aseviennistä (Krista Mikkonen vihr)

Suullinen kysymysSKT 136/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys osakesäästötilistä (Paavo Arhinmäki vas)

Suullinen kysymysSKT 137/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys lähiopetuksesta ammatillisessa koulutuksessa (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 138/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.6.  Suullinen kysymys päiväkotien henkilöstömitoituksesta (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 139/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.7.  Suullinen kysymys varhaiskasvatuslain täydentämisestä (Hanna-Leena Mattila kesk)

Suullinen kysymysSKT 140/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.8.  Suullinen kysymys ulkoministerin toiminnasta suhteessa Suomen ulkopoliittiseen linjaan (Sofia Vikman kok)

Suullinen kysymysSKT 141/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.9.  Suullinen kysymys asunnottomuudesta (Matti Torvinen sin)

Suullinen kysymysSKT 142/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 119/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 127/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 130/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 132/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 133/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 21.9.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.44.