Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
87
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 20.12.2019 klo 10.00—11.21
Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto päättyi klo 11.21. 
Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (10.00—11.21). 
Täysistunnon lopussa vietettiin hiljainen hetki edesmenneen puhemiehen Matti Ahteen muistoksi. 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281992
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.12.2019 antanut hallituksen esitykset HE 100-104/2019 vp. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 11, 12/2019 vp. 
2.3
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Marin ja ministerit Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo ja Kosonen) VN 7/2019 vp. 
2.4
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 305, 320, 322, 324, 326, 339, 341–344, 346, 348, 349, 351, 356, 357, 360, 361, 363, 372/2019 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 29, 89/2019 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2020 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-392/2019 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 25 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
Eduskunta hyväksyi osaston 11 mietinnön mukaisena. 
Osasto 12 Sekalaiset tulot
Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena. 
Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
Eduskunta hyväksyi osaston 13 mietinnön mukaisena. 
Osasto 15 Lainat
Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena. 
Yleisperustelut
Eduskunta hyväksyi yleisperustelut mietinnön mukaisina. 
Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset
Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina. 
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 3/2019 vp
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 
5
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 4.2.2020 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 11.21. 
Viimeksi julkaistu 20.12.2019 17.09