Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
89
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.9.2017 klo 14.01—20.49
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.49. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—16.00 ja 20.09—20.49), puhemies Maria Lohela (16.00—17.57) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.57—20.09) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-139675
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
U-asiat
Valtioneuvosto on 14.9.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 50-55/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 50 puolustusvaliokunnan ja talousvaliokunnan, asiasta U 51 hallintovaliokunnan, asioista U 52-54 sivistysvaliokunnan ja asiasta U 55 talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
9
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.9.2017 antanut hallituksen esitykset HE 101-125/2017 vp. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.9.2017 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.49. 
Viimeksi julkaistu 21.9.2017 11.30