Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 89/2017 vp Täysistunto Tiistai 19.9.2017 klo 14.01—20.49

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.49. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.01—16.00 ja 20.09—20.49), puhemies Maria Lohela (16.00—17.57) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.57—20.09) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-139675Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 14.9.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 50-55/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 50 puolustusvaliokunnan ja talousvaliokunnan, asiasta U 51 hallintovaliokunnan, asioista U 52-54 sivistysvaliokunnan ja asiasta U 55 talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 97/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 269/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Ilmoituksia

9.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.9.2017 antanut hallituksen esitykset HE 101-125/2017 vp. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.9.2017 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.49.