Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 9/2017 vp Täysistunto Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.31. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.31) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-107438Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 16.2.2017 antanut hallituksen esitykset HE 5-8/2017 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 16.2.2017 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2017 vp Valtioneuvoston puolustusselonteko. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 667, 670, 672-676/2016 vp. 

3.  Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

KansalaisaloiteKAA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Outi Alanko-Kahiluodon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Lakialoite laeiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LakialoiteLA 1/2017 vpJari Myllykoski vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitysHE 254/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 187/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 185/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.31.