Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
9
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.31. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.31) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-107438
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 16.2.2017 antanut hallituksen esitykset HE 5-8/2017 vp. 
2.2
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 16.2.2017 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2017 vp Valtioneuvoston puolustusselonteko. 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 667, 670, 672-676/2016 vp. 
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Outi Alanko-Kahiluodon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 1/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laeiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Lakialoite
Jari
Myllykoski
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.2.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.31. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13.40