Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
9
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 20.2.2018 klo 14.05—18.19
Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 18.19. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.05—16.02), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.02—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—18.19). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-171860
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Valtioneuvosto on 15.2.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 3-6/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 3 hallintovaliokunnan, asioista U 4 ja 5 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta U 6 valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
2.2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Suuri valiokunta on 16.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Arto Satosen ja varapuheenjohtajaksi edustaja Maria Lohelan. Tulevaisuusvaliokunta on 16.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Stefan Wallinin. 
2.3
Vaalien toimittaminen
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 23.2.2018 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 22.2.2018 kello 12. 
Sari Sarkomaan vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 12/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Sanna Lauslahden vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 13/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jaana Laitinen-Pesolan vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 14/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, lakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 174/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 185/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Äitiyslaki
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2018 pidettävään täysistuntoon. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.2.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.19. 
Viimeksi julkaistu 23.2.2018 14.30