Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 9/2018 vp Täysistunto Tiistai 20.2.2018 klo 14.05—18.19

Täysistunto alkoi klo 14.05. Täysistunto päättyi klo 18.19. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.05—16.02), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.02—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—18.19). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-171860Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 15.2.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 3-6/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U 3 hallintovaliokunnan, asioista U 4 ja 5 valtiovarainvaliokunnan ja asiasta U 6 valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.2.  Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Suuri valiokunta on 16.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Arto Satosen ja varapuheenjohtajaksi edustaja Maria Lohelan. Tulevaisuusvaliokunta on 16.2.2018 valinnut puheenjohtajakseen edustaja Stefan Wallinin. 

2.3.  Vaalien toimittaminen

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaali toimitetaan perjantaina 23.2.2018 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 22.2.2018 kello 12. 

3.  Sari Sarkomaan vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 12/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Sanna Lauslahden vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 13/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Jaana Laitinen-Pesolan vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 14/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, lakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 203/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 1/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 174/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 185/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 185/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 197/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 184/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Äitiyslaki

KansalaisaloiteKAA 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2018 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.2.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.19.