Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 9/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 19.2.2020 klo 13.59—18.38

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.38. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.59—14.56), toinen varapuhemies Juho Eerola (14.56—16.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.58—18.38). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-286028Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 11/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Vilhelm Junnilan. 

3.  Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 12/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Jenna Simulan. 

4.  Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista

KeskustelualoiteKA 2/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

KansalaisaloiteKAA 3/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 3/2019 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

7.  Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 35/2019 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 37/2019 vpMari Rantanen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 20.2.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.38.