Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
9
2021 vp
Täysistunto
Tiistai 16.2.2021 klo 14.00—21.46
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.46. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (14.00—15.59 ja 17.58—20.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.58 ja 20.00—21.46). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-351215
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on 11.2.2021 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 8-11/2021 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 11.2.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 155-159/2020 vp, 1-8/2021 vp. 
Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2021 pidettävään täysistuntoon. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 17.2.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.46. 
Viimeksi julkaistu 5.3.2021 15.55