Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 90/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 26.9.2018 klo 14.02—17.20

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 17.20. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.02—16.00) ja puhemies Paula Risikko (16.00—17.20). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-207992Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi reservipoliisista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 137/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 18/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 138/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 198/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 198/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 141/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

10.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017

KertomusK 12/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 67/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 27.9.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.20.