Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
91
2017 vp
Täysistunto
Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24
Täysistunto alkoi klo 09.59. Täysistunto keskeytettiin klo 13.04. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.58. Täysistunto päättyi klo 21.24. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (9.59—11.59 ja 17.58—19.56), puhemies Maria Lohela (11.59—13.04 ja 15.58—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (19.56—21.24) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-140809
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Pentti Oinosen vapautuspyyntö tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 83/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Anne-Mari Virolaisen vapautuspyyntö Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 84/2017 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
24
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
sisäministeri
Paula
Risikko
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
Suullinen kysymys viittomakielen tulkkauspalveluista (Jyrki Kasvi vihr)
Suullinen kysymys
SKT 117/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta (Ilmari Nurminen sd)
Suullinen kysymys
SKT 118/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys huumeiden käytöstä (Pauli Kiuru kok)
Suullinen kysymys
SKT 119/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kielikokeilusta (Kimmo Kivelä si)
Suullinen kysymys
SKT 120/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
29
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 22.9.2017 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.24. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2017 10:34