Viimeksi julkaistu 10.9.2021 15.33

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 92/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.9.2021 klo 14.03—19.20

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 19.20. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.03—15.56 ja 17.58—19.20) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.56—17.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-386346Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 5.8.2021, 26.8.2021, 2.9.2021 ja 5.9.2021 antanut hallituksen esitykset HE 110-118/2021 vp, joista esitykset HE 110 ja 118 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 33-40/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020 (K 17/2021 vp). 

2.4.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 25.8.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 4/2021 vp: Kissakriisi hallintaan - kissojen tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta. 

3.  Anna-Kaisa Ikosen vapautuspyyntö edustajantoimesta

VapautuspyyntöVAP 29/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Juhana Vartiaisen vapautuspyyntö edustajantoimesta

VapautuspyyntöVAP 30/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Paavo Arhinmäen vapautuspyyntö edustajantoimesta

VapautuspyyntöVAP 31/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Paavo Arhinmäen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 32/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Anna Kontulan vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 33/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 98/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 1.12.2021. 

12.  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020

KertomusK 6/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 100/2021 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 93 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 63/2020 vpRuut Sjöblom kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

17.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 79/2020 vpMarkku Eestilä kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi vankeuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 83/2020 vpAnna Kontula vas 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi korkolain 10 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 90/2020 vpSheikki Laakso ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

20.  Ilmoituksia

20.1.  Vaalien toimittaminen

Ilmoitettiin valiokunnan täydennysvaalista. 

21.  Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

KansalaisaloiteKAA 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.9.2021 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Dieselautojen käyttövoimaveron poisto

KansalaisaloiteKAA 6/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.9.2021 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.9.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.20.