Viimeksi julkaistu 25.10.2022 13.42

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 93/2020 vp Täysistunto Perjantai 12.6.2020 klo 13.00—13.04

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.04. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (13.00—13.04). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-308095Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 11.6.2020 antanut hallituksen esitykset HE 96-99/2020 vp. 

2.2. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 10.6.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 72-78/2020 vp. 

2.3. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019 ja Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019 (K 7, 14/2020 vp). 

2.4. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 280, 365, 367, 374, 391, 395, 397–399, 401–420, 423, 427, 445/2020 vp. 

3. Kai Mykkäsen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 10/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle

Hallituksen esitysHE 34/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 34/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 77/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2020 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 54/2019 vp
Hallituksen esitysHE 10/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 94/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon. 

13. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 16.6.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.04.