Viimeksi julkaistu 21.9.2022 20.15

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 96/2022 vp Täysistunto Tiistai 20.9.2022 klo 12.00—21.18

Täysistunto alkoi klo 12.00. Täysistunto päättyi klo 21.18. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (12.00—13.59 ja 19.59—21.18), toinen varapuhemies Juho Eerola (13.59—16.02 ja 17.59—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.02—17.59). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-42257Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 19.9.2022 antanut hallituksen esitykset HE 142-183/2022 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 133/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 134/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 136/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Säteilyturvakeskuksesta sekä säteilylain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 143/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 145/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 146/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 147/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 148/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 149/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 151/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

24. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 32 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 157/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

29. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

30. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 159/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

31. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

32. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

33. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

34. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

35. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

36. Hallituksen esitys eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 165/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

37. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 166/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

38. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

39. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

40. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

41. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

42. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

43. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

44. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

45. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

46. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

47. Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 176/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

48. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

49. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

50. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

51. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

52. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

53. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

54. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkorahastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 183/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

55. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 21.9.2022 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.18.