Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.56

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 97/2018 vp Täysistunto Tiistai 9.10.2018 klo 14.00—17.39

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 17.39. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—16.00 ja 16.32—16.41) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—16.32 ja 16.41—17.39). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-212137Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on 4.10.2018 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 89/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 173/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 167/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 169/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 95/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 85/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 140/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 110/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 24/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 106/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 106/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 115/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 19/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 115/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 77/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 77/2017 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 30/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 10.10.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.39.