Viimeksi julkaistu 16.9.2021 10.42

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 97/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 15.9.2021 klo 13.59—19.43

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 19.43. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.59—15.48) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.48—19.43). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-388763Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Sidonnaisuudet, muut

Eduskunnalle on annettu apulaisoikeusasiamiehen sijaisen, Sarjan sidonnaisuusselvitys M 10/2021 vp. 

3.  Pääministerin ilmoitus arktisesta strategiasta

Pääministerin ilmoitusPI 3/2021 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 119/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Hallituksen esitysHE 116/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 239/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2021 vp sisältyvien 1.-28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

KertomusK 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 1/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

11.  Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 11/2020 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 80/2020 vpLeena Meri ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 98/2020 vpKatja Hänninen vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 103/2020 vpKatja Hänninen vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.9.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 16.9.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.43.