Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 99/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 12.10.2016 klo 14.03—20.03

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 20.03. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.03—16.00), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—18.28) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (18.28—20.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-81546Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 176/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 41/2016 vpVesa-Matti Saarakkala ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

6.  Lakialoite laiksi järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 42/2016 vpRami Lehto ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laiksi puoluelain muuttamisesta

LakialoiteLA 44/2016 vpSimon Elo ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 46/2016 vpSimon Elo ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 47/2016 vpTimo Harakka sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta sekä merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivavarustelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta sekä laeiksi varastetuista tai laittomasti maastaviedyistä kulttuuriesineistä tehdyn Unidroit´n yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n ja Kansallisgalleriasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 13.10.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.03.