Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 10/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 17.2.2021 klo 14.02—19.03

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 71 §:n ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Edustaja Pirttilahti. 

Keskustelu
18.45 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Asiana on tosiaankin ydinenergialain sekä Finanssivalvonnan lain muutos, ja tarkoituksenahan tässä on Valtion ydinjätehuoltorahaston hallinnoimien varojen parempi sijoitustoiminta ja monipuolisempi käyttö ja myös tutkimus. Ydinjätehuoltovelvollisille säädettäisiin velvollisuus osallistua sijoitustoimintaan liittyvään riskienhallintaan. Eli ydinjätehuolto yleensä on pitkäjänteistä toimintaa, ja tarkoitus on todellakin, että rahasto voisi hyvin. 

Toinen asia tässä on tietenkin tämä Finanssivalvonnan lain muutos, että Finanssivalvonta valvoisi myös sitten Valtion ydinjätehuoltorahaston sijoitustoimintaa ja tätä sisäpiirirekisteriä. 

Tämä on talousvaliokunnan yksimielinen mietintö yhdellä momenttimuutoksella. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.