Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 100/2018 vp Täysistunto Perjantai 12.10.2018 klo 13.01—13.32

5.  Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 110/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.