Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 4.10. pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelu
16.30
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Työnteon verotus kevenee edelleen tämän hallituksen esityksen myötä, ja se on hyvin myönteinen asia meidän työllisyytemme edistymisen kannalta. Tämä tuloverotuksen keveneminen aiheutuu osin työtulovähennyksen nostamisesta, osa siitä johtuu verotuksen verotaulukon tulorajojen nostosta 1,5 prosentilla sekä osa marginaaliveroprosenttien 0,25 prosenttiyksikön nostamisesta. 
Palkansaajien osalta tämä hallituksen esittämä tuloveroasteikko johtaisi kohtuullisen tasaisiin veronalennuksiin eri tuloluokissa. Esimerkiksi 20 000 euroa vuodessa ansaitseva pienituloinen palkansaaja saisi kylläkin prosenttimääräisesti suuremman veronalennuksen kuin suurituloisemmat palkansaajat, mutta kuitenkin euromääräisesti jonkin verran tai selvästi pienemmän alennuksen kuin korkeammissa tuloluokissa. Herää toki kysymys siitä, voitaisiinko tätä esitettyä työtulovähennyksen profiilia muuttaa vielä enemmän pieni- ja keskituloisia suosivaksi esimerkiksi siten, että sen maksimimäärää korotettaisiin mutta vastaavasti myös poistumaprosenttia nostettaisiin ja pidettäisiin siten tämän veronalennuksen valtiolle aiheuttama kokonaiskustannusvaikutus kuitenkin samana. 
Enemmän huomiota herättää vielä se, että eläkeläisten verotus ei näissä pienimmissä tuloluokissa kevene käytännössä lainkaan tai kevenee korkeintaan aivan mitättömästi, ja kaikkein erikoisinta oikeastaan on se, että pikemminkin kaikkein suurimpia eli yli 10 000 euron kuukausieläkkeitä koskeva verotus kevenee — ja se kevenee jopa enemmän kuin vastaavia palkkatuloja saavien verotus. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 29.4.2019 13.30