Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Keskustelu
16.51
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Osakeyhtiömuotoisia maatiloja on Suomessa runsaat 700, noin puolitoista prosenttia kaikista maatiloista. Osakeyhtiömuotoon siirtyminen on kuitenkin vähitellen kiihtynyt myös maataloudessa muiden perheyritysten tapaan. Osakeyhtiöittämistä on kuitenkin estänyt se, että luonnollisena henkilönä yritystoimintaa harjoittavan siirtyessä osakeyhtiömuotoon osakeyhtiö on joutunut maksamaan yritysmuodon muutoksessa varainsiirtoveron, joka erityisesti maataloudessa on varsin raskas, kun siellä on kiinteä omaisuus tietysti merkittävä tuotanto-omaisuus ja varainsiirtovero on 4 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. On ollut kysymyksessä jopa kuusinumeroinen kokonaisluku. Hyvin tyypillistä on 100 000:nkin euron varainsiirtovero näissä tapauksissa, kun se koskee maapohjaa ja maatalouden tuotantorakennuksia.  
On tärkeää, että varainsiirtovero poistetaan tuomintamuodon muutoksessa. Osakeyhtiöittämisen pihvi on 20 prosentin yhteisöverokanta. Se mahdollistaa luonnollisena henkilönä toimimista tehokkaammin yhtiön investointeja varten otettujen velkojen maksamisen tulorahoituksella, ääritapauksissa jopa 80 prosentin suuruisella verotettavan tulon osuudella, jos välttämätön elanto tilapäisesti hankittaisiin muualta. Varainsiirtoverokohtelua koskevan hallitusohjelmakirjauksen johdosta osakeyhtiöittämisten toteuttamista on nyt lykätty, mutta selvää on, että varainsiirtoverokustannuksen poistuminen lisää maatalouden yhtiöittämisiä merkittävästi vuoden 2018 alusta lähtien. 
16.53
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Todellakin maatilojen toiminta on muuttumassa, sen me tiedämme, ja tämä hallituksen esitys varainsiirtoveron poistosta maatilan muuttaessa verotusmuotoaan on sellainen, että on äärimmäisen tärkeää, että tämä laki hyväksytään, koska tämähän mahdollistaa sitten tällaiset nykyaikaiset liiketaloudelliset manööverit paljon, paljon helpommin.  
Yksi, mikä on tärkeä asia, on se, että se mahdollistaa myös maatilojen välisen yhteistyön, koska moni maatilahan ehkä harkitsee edelleen investointia, vaikka tilanne on tällainen kuin tällä hetkellä on. Usko tulevaisuuteen on kuitenkin maataloudessakin kohtuullisen vahva, ja se tarkoittaa, että moni maatila on lyönyt hynttyyt yhteen ja perustanut osakeyhtiön, jonka turvin jatketaan toimintaa, niin että eri yrittäjät siinä osakeyhtiössä saavat sitten toimintaansa tällä keinoin uutta pontta. Se mahdollistaa myös lomajärjestelyt, niin että ihminen, maanviljelijä, pääsee joskus myös aidosti lomalle.  
Ja tämä varainsiirtoveron poisto tässä tapauksessa mahdollistaa hyvin monelle maatilalle joustavamman verosuunnittelun, ja ennen kaikkea, jos siitä saavutetaan ja kun siitä saavutetaan maatalolle toiminnallista hyötyä, se on ehdottoman kannatettava. 
16.54
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tervehdin myös tätä lakia tyydytyksellä. Todellakin, tilakoko on kasvussa, toiminta on muuttumassa, ja tulee tilanteita todella, jolloin on järkevää toimia osakeyhtiömuodossa. Siinä kuitenkin itse asiassa vain juridinen asema muuttuu eikä mitään muuta tapahdu, jolloin varainsiirtoveron periminen kiinteistöomaisuudesta ei ole perusteltua. Jos tällä tavalla voidaan edistää suomalaisen ruoantuotannon pärjäämistä tässä yhä kovemmassa kustannuspaineessa, se on hyvä asia. Ehkäpä myöskin sukupolvenvaihdoskin jatkossa, kun nämä säädösten tulkinnat selvenevät, voi olla helpompi, ja sitä pitää tietenkin tervehtiä tyydytyksellä, koska nimenomaan nuoria yrittäjiä me tarvitsemme suomalaiseen ruoantuotantoon. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 22.10.2018 12:18