Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
16
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 12.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarviota koskevan ehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 11.10.2017 kello 14. 
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Yksityiskohtaisessa keskustelussa tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Mietintö pantiin pöydälle 12.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.10.2017 18:36