Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
17
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  Kuntien  takauskeskuksesta  annetun  lain  5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.10.2018 12:24