Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Keskustelu
16.15
Ari
Torniainen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen esitys on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja kannatettava. Tulorekisteri on varmaankin ehkä mittavimpia julkisten palveluiden digitalisaation kärkihankerahalla toteutettavista uudistuksista, ja se on erittäin hyvä asia. Sen uudistuksen tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa nimenomaan yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muille tietoja tarvitseville tahoille. Siitä hyötyvät myöskin palkansaajat. Tämä tulorekisteri on tervetullut uudistus, joka helpottaa tavallisten suomalaisten asiointia viranomaisten kanssa, ja palkansaaja voi jatkossa seurata varmaankin hyvin ajantasaisesti omia tulotietojaan. Kaiken kaikkiaan tämä on myöskin toimintaa sujuvoittava ja byrokratiaa ja normeja purkava ja saa samasta tietokannasta paljon tietoa. Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan henkilöstön palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille. Tällä hetkellä pitää hakea monesta eri kohteesta niitä tietoja. Kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava hallituksen esitys. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 29.4.2019 13.27