Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 101/2018 vp Täysistunto Tiistai 16.10.2018 klo 14.01

5.  Hallituksen esitys  eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 112/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.