Viimeksi julkaistu 21.9.2021 18.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 101/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.9.2021 klo 14.01

12. Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.