Viimeksi julkaistu 21.9.2021 18.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 101/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.9.2021 klo 14.01

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 102/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.