Viimeksi julkaistu 21.9.2021 19.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 101/2021 vp Täysistunto Tiistai 21.9.2021 klo 14.01

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 26/2021 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.