Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 102/2016 vp Täysistunto Tiistai 18.10.2016 klo 13.59—17.23

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista ja kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 20/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 83/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.