Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 102/2016 vp Täysistunto Tiistai 18.10.2016 klo 13.59—17.23

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2016 pidettävään täysistuntoon.