Pöytäkirjan asiakohta
PTK
102
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 18.10.2016 klo 13.59—17.23
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2016 17:48