Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 102/2016 vp Täysistunto Tiistai 18.10.2016 klo 13.59

3.  Lakialoite laiksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 43/2016 vpSilvia Modig vas ym. 
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto on 13.10.2016 ehdottanut, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 13.10.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelun yhteydessä Tytti Tuppurainen on Aino-Kaisa Pekosen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Puhemiesneuvosto on kokouksessaan 14.10.2016 tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", Tytti Tuppuraisen ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 1, tyhjiä 5; poissa 47
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 
Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Oli tarkoitus äänestää "jaa".  

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään tämä. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.