Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 102/2016 vp Täysistunto Tiistai 18.10.2016 klo 13.59—17.23

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2016 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

Keskustelu
16.50 
Anneli Kiljunen sd :

Arvoisa herra puhemies! Heti aluksi minun täytyy kyllä todeta, että minä hämmästelen, että näin isossa ja merkittävässä asiassa esittelevä ministeri ei ole paikalla. Koska vähintään hänen pitäisi olla esittelemässä täällä meille lakiesitystä, minkä pohjalta sitten me voimme käydä täällä yhteisesti lähetekeskustelua. 

Mutta, arvoisa herra puhemies, tämä on ensinnäkin kilpailukykyyn liittyvä lainsäädäntöesitys, joka on tietenkin jossain määrin parempi kuin se esitys, joka pakkolaeilla yritettiin väkisin tuoda eduskuntaan. Nyt tällä lakiesityksellä hallitus siirtää työnantajien maksurasitusta palkansaajille, mutta samalla palkansaajien verotusta kevennetään. Näitä kevennyksiä ei voida kohdentaa palkansaajille, jotka eivät maksa tuloistaan valtionveroa tai kunnallisveroa. Jotta pieniä palkkatuloja ansaitsevien nettotulo ei pienene, sairausvakuutuksen päivärahamaksuun esitetään 63 miljoonan euron kevennystä. Kevennys toteutetaan siten, että alle 14 000 euroa vuodessa ansaitsevilta ei peritä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. 

Arvoisa herra puhemies! Tällä esityksellä työnantajia tuetaan yli 700 miljoonalla eurolla. Epäselväksi ainakin minulle on jäänyt, miten tällä tuetaan työllisyyttä. Toivottavaa on tietysti, että näin tulisi tapahtumaan. Meillä on jo aikaisemmilta vuosilta vastaavanlaisia kokemuksia, joittenka osalta selkeästi ei ole pystytty osoittamaan, että työllisyys vahvistuisi. Mutta kun tämä on kilpailukykysopimus, toivon, että työmarkkinajärjestöt ja työelämä yhdessä sitoutuvat siihen, että tällä vahvistuu myös meidän työllisyytemme. 

Hallitus kohdistaa kompensaation alle 14 000 euroa vuodessa ansaitseville palkansaajille ja yrityksille. Hallitus on alun perin todennut, että se kohdistaa 30 miljoonaa euroa näille ihmisille, etteivät heidän nettotulonsa pienenisi. Tämä on positiivinen asia tietenkin. Nyt näyttää, ettei tämä 30 miljoonaa euroa riitä, vaan kompensaation kustannukset ovatkin 63 miljoonaa euroa. Nyt on erittäin tärkeää, että tämä kompensaatio toteutetaan, mutta sitä ei saa rahoittaa heikentämällä muuta sosiaaliturvaa. Hallitus ja muut edustajat ovat useaan otteeseen todenneet täällä istuntosalissa, että hallitus kohdistaa 30 miljoonaa euroa kaikkein pienituloisimmille ihmisille. Tämä on antanut mielikuvan siitä, että kun hallitus on kohdistanut verohelpotuksia hyvätuloisille ihmisille, niin se samanaikaisesti huomioi sosiaaliturvan varassa olevat pienituloiset ihmiset ja kohdistaa heille 30 miljoonaa euroa. 

Täällä on useaan otteeseen kysytty hallitukselta, myös valtiovarainministeri Orvolta, kuinka tämä tullaan toteuttamaan. Hän on useaan otteeseen sanonut, että tätä valmistellaan eikä hän sitä tarkemmin tässä vaiheessa pysty sanomaan. Mutta se mielikuva siitä asiasta on annettu, että tämä kohdistuisi nimenomaan sosiaaliturvan varassa oleviin ihmisiin. No, nyt tämä ei tulekaan tapahtumaan näin, vaan nämä 30 tai 63 miljoonaa euroa tulevat kohdistumaan pienituloisille, alle 14 000 ansaitseville palkansaajille ja yrittäjille. Ei siis eläkeläisille, ei työttömille, ei sairauspäivärahaa ansaitseville tai minimivanhempainrahalla oleville vanhemmille. Siltä osin voisi todeta, että sitä, mitä tässä salissa on hallituspuolueitten ja ministerin osalta sanottu, että tämä 30 miljoonaa euroa kohdistuisi kaikkein pienituloisimmille, ei tule tapahtumaan. 

Arvoisa herra puhemies! Tämä esitys ei tietysti ole kilpailukykysopimukseen liittyvä kokonaisuudessaan, mutta on tärkeää, että hallitus nimenomaan tämän kompensaation toteuttaa. Meille on annettu viestiä siitä, että asian valmistelun yhteydessä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei olisi ollut tukemassa tätä 63 miljoonan euron lisäystä vaan että se pitää kompensaatiota epätarkoituksenmukaisena, koska se tuo progression sosiaalivakuutusmaksuihin. Toivoisin, että tämäntyyppiset viestit eivät kuitenkaan sitten etenisi hallituksen pöydälle vaan että tämä kompensaatio tehtäisiin. Jos täällä olisi ollut hallituksen edustaja tai ministeri paikalla, olisin kysynyt, mikä tämä lopullinen kompensaatiomäärä on ja kuinka se tullaan rahoittamaan, ja myös halunnut vakuutuksen ministeriltä, että sitä ei tulla ottamaan muilta pienituloisilta, sosiaaliturvan varassa olevilta ihmisiltä. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.