Pöytäkirjan asiakohta
PTK
102
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 17.10.2018 klo 14.01—18.42
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2018 11.57