Viimeksi julkaistu 3.3.2022 14.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 102/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 24.6.2020 klo 11.59—16.28

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys  eduskunnalle vuoden  2020  neljännen  lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 88/2020 vp
Hallituksen esitysHE 97/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 23-27/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 25.6.2020 pidettävään täysistuntoon.  

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että neljännen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: Asian käsittely alkaa torstaina 25.6.2020 kello 12. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraa 1,5 tunnin debatti, joka jakaantuu kahteen 45 minuutin osaan siten, että ryhmät voivat vaihtaa debatin puolivälissä debatoijia. Debatin jälkeen siirrytään yleiskeskusteluun, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. 

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 25.6.2020 kello 12. Asiaan liittyvät äänestykset ovat perjantaina 26.6.2020. Siltä osin kuin neljänteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.  

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2020 pidettävään täysistuntoon.