Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 103/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 19.10.2016 klo 13.59—16.37

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2016 pidettävään täysistuntoon.