Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 103/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 19.10.2016 klo 13.59—16.37

14. Hallituksen esitys  eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan  hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2016 pidettävään täysistuntoon.