Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 104/2017 vp Täysistunto Perjantai 13.10.2017 klo 13.00—13.36

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain  57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 81/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2017 pidettävään täysistuntoon.