Pöytäkirjan asiakohta
PTK
104
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 13.10.2017 klo 13.00—13.36
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain  57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
104
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 13.10.2017 klo 13.00—13.36
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain  57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.10.2019 11:27