Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 104/2018 vp Täysistunto Perjantai 19.10.2018 klo 12.59

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 112/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 112/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.