Viimeksi julkaistu 24.1.2022 12.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 104/2020 vp Täysistunto Perjantai 26.6.2020 klo 10.00—13.01

3. Valtakunnansyyttäjän  syyttämislupaa  koskeva  pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen

Muu asiaM 5/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 21/2020 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 21/2020 vp. Keskustelu asiasta päättyi 24.6.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Wille Rydman Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei anna suostumustaan Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta, jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Totean, että perustuslain 30 §:n 2 momentin mukaisesti kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. 

Totean lisäksi, että perustuslain 32 §:n mukaisesti edustaja on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon häntä henkilökohtaisesti koskevassa asiassa. 

Ehdotuksesta on äänestettävä: mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin ehdotus ”ei”. 

[Koneäänestys suoritettiin porrastetusti neljässä ryhmässä aakkosittain] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Arvoisat edustajat, pyydän rauhoittumaan ja suppeaa kokoonpanoa ottamaan istuntosalista paikkansa. Muutenkin totean, että salin ulkopuolelta kuuluu jonkin verran ääntä tänne saliin. Toivon, että rauhoitutaan nyt äänestystuloksen ajaksi. 

Mietintö ”jaa”, Wille Rydmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 54; poissa 24
 

Eduskunta päätti, että ei anna suostumustaan kansanedustaja Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen siitä rikoksesta, jota syyttämislupaa koskevassa pyynnössä tarkoitetaan. Asian käsittely päättyi.