Viimeksi julkaistu 5.10.2022 15.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 104/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 5.10.2022 klo 13.59

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 189/2022 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Matti Vanhanen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Puhemiesneuvosto on 4.10.2022 ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. Keskustelu asiasta päättyi 4.10.2022 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelussa edustaja Päivi Räsänen on edustaja Mari Rantasen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, puolustusvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemiesneuvoston ehdotus ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 42; poissa 43
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.