Pöytäkirjan asiakohta
PTK
105
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 21.10.2016 klo 13.00—14.37
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatiloille  vuosina  2016  ja  2017  myönnettävistä valtiontakauksista sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen  rahoituslain  muuttamisesta  annetun  lain  voimaanpanosta  annetun  lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 29.8.2017 11:18