Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2016 vp Täysistunto Perjantai 21.10.2016 klo 13.00—14.37

6.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  maatalousyrittäjien  lomituspalvelulain, turkistuottajien  lomituspalveluista  annetun  lain sekä  poronhoitajien  sijaisavusta  annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon.