Pöytäkirjan asiakohta
PTK
105
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 21.10.2016 klo 13.00—14.37
6
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  maatalousyrittäjien  lomituspalvelulain, turkistuottajien  lomituspalveluista  annetun  lain sekä  poronhoitajien  sijaisavusta  annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 29.8.2017 11.20