Pöytäkirjan asiakohta
PTK
105
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 17.10.2017 klo 14.00—17.34
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 18.10.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.10.2017 9.06