Viimeksi julkaistu 5.6.2021 15.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2018 vp Täysistunto Tiistai 23.10.2018 klo 14.06—18.17

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2018 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetun ajan puitteissa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 13. asiaan. 

Keskustelu
18.05 
Anne Kalmari kesk :

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnassamme on useasti keskusteltu siitä, että silloin kun tekniikkaa olisi käytettävissä, asiat pitäisi tehdä mahdollisimman modernilla tavalla, jolloin voisimme säästää hallinnon kustannuksia ja myös helpottaa viljelijän työtaakkaa. Niinpä olemme monesti miettineet sitä ja ehdottaneet ministeriölle, että paikan päällä tehtävistä valvonnoista tulee mahdollisuuksien mukaan siirtyä nykypäivän it-välineitten hyväksikäyttöön aivan älykännyköistä lähtien. Siksi olen erittäin kiitollinen, että ministeriössä on nyt otettu tämä varteen ja uusia tekniikoita — satelliittikuvia, miehittämättömiä ilma-aluksia ja paikkatiedon sisältäviä valokuvia — voi jatkossa käyttää valvontoihin. Tämä säästää viljelijöiltä lukuisia työpäiviä ja auttaa meitä karsimaan hallinnon kustannuksia. 

Toinen iso asia, kohtuullisen kokoinen asia tässä esityksessä on se, että poistetaan byrokratiaa myös aktiiviviljelijän määritelmän osalta. Siellä EU:n päässä on tällainen kieltolista ollut henkilöistä tai organisaatioista, jotka eivät maataloustukea voisi saada, kun omistavat esimerkiksi maneesin tai golfkenttiä tai muuta, ja minusta on hienoa, että tällaiset turhakkeet nyt sieltä otetaan pois. Jos oikeaa viljelyä on, niin se on aivan sama, mitä muuta tällainen henkilö omistaa. 

Mutta ihan tähän samaan yhteyteen haluaisin nostaa sen, että kun Euroopan unionin uusi maatalouslainsäädäntö sitten myöhemmin neuvotellaan, niin siellä meidän täytyy ottaa vakavasti sellainen aktiiviviljelijän määritelmä, jossa jokaisen viljelijän täytyisi saada maataloustuloa esimerkiksi kolmen vuoden periodilla. Meille ei ole hyötyä siitä, että annamme tukea sellaisille asioille, joista ei tule lisäarvoa. Toivon, että tämäkin asia aikanaan menee maaliin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.