Viimeksi julkaistu 30.9.2021 14.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2021 vp Täysistunto Tiistai 28.9.2021 klo 12.02—20.59

27. Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 119/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 27. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 11/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Asian käsittely keskeytettiin.