Pöytäkirjan asiakohta
PTK
106
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 25.10.2016 klo 14.04
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun  lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 30.8.2017 11:02