Pöytäkirjan asiakohta
PTK
106
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 25.10.2016 klo 14.04—20.39
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien  lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun  lain  sekä  poronhoitajien  sijaisavusta  annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 30.8.2017 11.08