Viimeksi julkaistu 29.9.2021 11.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 106/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 29.9.2021 klo 9.59

2. Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

Hallituksen esitysHE 119/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 11/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 28.9.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

Voimaantulosäännös 

Arto Satonen kok 

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, saman kuin vastalauseessa, että tämä järjestelmä on voimassa vuoden loppuun. 

Rami Lehto ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Satosen tekemää esitystä. 

Arto Satonen ehdotti Rami Lehdon kannattamana, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Petri Huru /ps tarkoitti äänestää ”ei”. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 119/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.